Hergé 007

Actualiteit ~ maandag 3 december 2007

Georges Remi werd op 22 mei 1907 geboren in een Brusselse familie van bescheiden afkomst. Honderd jaar later geniet hij wereldwijde bekendheid onder zijn kunstenaarsnaam: Hergé. Een eeuw lang heeft hij honderden miljoenen lezers in vervoering gebracht met de spannende avonturen van zijn papieren held, Kuifje. En zelfs nu slaagt hij daar nog altijd in.

Hoewel het op vele vlakken een perfecte geïllustreerde synthese vormt van de XXste eeuw, heeft het oeuvre van Hergé daar op zijn beurt ook een determinerende invloed op gehad. Die wisselwerking is in de loop der jaren nog vergroot en is bij het begin van deze nieuwe eeuw zelfs nog intenser geworden. Hergé heeft inderdaad een groot deel van de grammatica van het moderne beeldverhaal bedacht en vastgelegd. Zijn manier van tekenen en verhalen vertellen heeft niet minder dan drie generaties artiesten gemarkeerd. Maar het allerbelangrijkst blijven de aanwezigheid en de plaats die zijn universum en zijn personages in de geest van de lezers hebben ingenomen. Doorheen Kuifje is het oeuvre van Hergé universeel geworden. Dankzij de herdenking van de honderdste verjaardag van de geboorte van Georges Remi is het goed op weg om tijdloos te worden... Het programma dat de Studio's Hergé voorstelt bij de viering van deze uitzonderlijke verjaardag zal alle facetten van deze vaststelling belichten. Voor de Stichting Hergé is het niettemin essentieel dat het hoofdaccent van Hergé 007 in de eerste plaats zou gelegd worden op de persoon Hergé als kunstenaar en op zijn œuvre in zijn geheel. De wereldfaam van Kuifje heeft immers de naam van zijn geestelijke vader wat in de schaduw gesteld en de herinnering aan zijn andere reeksen praktisch uitgewist. Om nog te zwijgen over Hergés andere werken buiten het beeldverhaal... ! Dankzij Hergé 007 zal de kunstenaar, voor één keer, meer aandacht genieten dan zijn personage. In de loop van het jaar 2007 zullen er overal ter wereld grote tentoonstellingen in musea en belangrijke culturele instellingen plaatsvinden en zijn er spektakels, diverse acties en evenementen gepland die zowel naar de symboliek als naar de folklore verwijzen. Ook mag er een massa publicaties worden verwacht. Het oeuvre van Hergé is zonder enige twijfel levendiger dan ooit tevoren !

Het programma Hergé 007 is een geheel van evenementen en manifestaties die in een periode van iets langer dan een jaar worden georganiseerd. Om van het Eeuwfeest van de geboorte van Hergé een succes te maken, is de medewerking van een groot aantal personen van goede wil vereist. Om eventuele ongemakken en onaangename verrassingen te vermijden, willen wij dus meteen benadrukken dat wijzigingen aan dit programma steeds mogelijk zijn, zelfs op het allerlaatste ogenblik !

Choisissez un pseudo
Entrez votre email
Entrez un mot de passe
Choisissez un pseudo entre 5 et 12 caratères.
Valider mon inscription
Dans quelques secondes vous allez recevoir un email de confirmation.
 
Vous pouvez dès à présent vous connecter avec vos identifiants.

OK