Een nieuw Belgisch paspoort rond het thema strips

Actualiteit ~ donderdag 27 januari 2022

De Buitenlandse Zaken heeft het nieuwe Belgische paspoort voorgesteld. Een document dat nog veiliger is dankzij nieuwe beveiligings- en personaliseringstechnieken. Het nieuwe Belgische paspoort zal herkenbaar zijn dankzij het originele ontwerp, die een van de vertegenwoordigers van onze cultuur eert: de heldinnen en helden van het stripverhaal.

Het paspoort wordt uitgegeven door de FOD Buitenlandse Zaken en werd gerealiseerd door het consortium Zetes-Thales in nauwe samenwerking met de Centrale Dienst ter Bestrijding van Valsheden van de Belgische Federale Politie en de uitgeverijen, auteurs en/of rechthebbenden van de gebruikte personages. © Dupuis, 2022. © 2022 – www.atomium.be – SOFAM. © Hergé-Moulinsart 2022. © Dupuis/Dargaud-Lombard, 2022. © 2021 Standaard Uitgeverij. © Studio Boule & Bill, 2022. © Erven Bob Mau. © Editions Blake & Mortimer / Studio Jacobs, 2022. © Lucky Comics, 2022. © Peyo. © Dupuis, 2022. © Stichting Marc Sleen

Waarom een nieuw paspoort?

Het paspoort is een bijzonder belangrijk reisdocument. Daarom moet het product zo veilig mogelijk zijn en van de hoogste kwaliteit Dankzij nieuwe beveiligings- en personaliseringstechnieken is de veiligheid van het Belgische paspoort verbeterd. Het is ontwikkeld in nauwe samenwerking met fraudebestrijdingsspecialisten van de federale politie en zal worden vervaardigd door het consortium van ondernemingen Zetes en Thales.

Een gloednieuw ontwerp

In het ontwerp van het huidige document zijn de officiële gebouwen van ons land opgenomen. Aangezien dit thema sinds 2008 niet gewijzigd werd, betekent dit dat er veel van dergelijke paspoorten in omloop zijn, wat ook namaak in de hand werkt.

© Hergé / Moulinsart 2022

De FOD Buitenlandse Zaken heeft zich vervolgens tot de uitgeverijen en rechthebbenden gewend om dit nieuwe paspoort te ontwikkelen op basis van de heldinnen en helden van Belgische stripverhalen met als hoofdthema reizen. Het werk van Hergé mag niet ontbreken, en Kuifje vergezelt u op uw volgende avontuur!

Vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès: "Het Belgische paspoort is een van de beste ter wereld en een bron van trotsheid voor ons. Daarom werken wij voortdurend aan de verbetering van de veiligheid ervan. De invoering van dit nieuwe paspoort is voor ons ook een gelegenheid om de aandacht te vestigen op de 9e kunst, stripverhalen die een centraal element voor ons zijn van onze cultuur en onze invloed in het buitenland. Ik dank de uitgevers, auteurs en houders van rechten die hun medewerking aan het project hebben toegezegd. Ten slotte is dit voor mij een zeer belangrijk punt: de kwaliteit en de veiligheid van het paspoort zijn versterkt, maar de aangerekende prijs zal niet stijgen. In een context van algemene prijsstijgingen is dit een krachtig gebaar dat goed zal zijn voor de portemonnee van onze medeburgers.”

Ter gelegenheid van de lancering van het nieuwe paspoort zal in het Stripmuseum van 28 januari tot en met 6 maart 2022 een tijdelijke tentoonstelling over de geschiedenis van het Belgische paspoort te zien zijn.

© Hergé / Moulinsart 2022

Details

Dit nieuwe paspoort zal vanaf 7 februari 2022 verkrijgbaar zijn bij uw gemeente of consulaire post, indien u in het buitenland woont en ingeschreven bent bij de Belgische consulaire post die verantwoordelijk is voor uw woonplaats. Het oude paspoort blijft geldig tot de vervaldatum.

De door Buitenlandse Zaken aangerekende prijs blijft dezelfde: 65 euro (voor volwassenen) en 35 euro (voor minderjarigen). Dit is de prijs voor een gewoon paspoort van 34 bladzijden dat volgens de standaardprocedure wordt aangevraagd, exclusief gemeentebelastingen, die elke gemeente vrij kan vaststellen. De geldigheidsduur bedraagt altijd 7 jaar voor volwassenen en 5 jaar voor minderjarigen. De leveringsopties naargelang de behoeften zullen dezelfde zijn als voorheen: standaardprocedure (5 werkdagen), dringende procedure (volgende werkdag, tegen meerprijs), super dringende procedure: in 4u30, tegen meerprijs

Bron: FOD Buitenlandse Zaken

Choisissez un pseudo
Entrez votre email
Entrez un mot de passe
Choisissez un pseudo entre 5 et 12 caratères.
Valider mon inscription
Dans quelques secondes vous allez recevoir un email de confirmation.
 
Vous pouvez dès à présent vous connecter avec vos identifiants.

OK