KUIFJE IN CONGO - Goed bekeken

Dossier ~ vrijdag 21 december 2018

Aflevering 2

Congo, getuigenis van het verleden en een blik op de toekomst

Doen alsof Kuifje in Congo niet bestaat, of het vergeten ? Moet men het verleden uitwissen om samen groot te worden en de toekomst aanvatten als een onbeschreven blad ?

Filosoof Marc Crépon zei al : “Het verleden wil niet vergeten worden maar wel begrepen”. Wij zijn helemaal niet van plan de zwakten en het stereotiepe van dit jeugdwerk weg te werken. Maar vergeten ook niet dat de lectuur van Kuifje in Congo onlosmakelijk deel is van de wereld van Hergé. De verschillende episodes brengen de lezer naar een tijd die voorbij is, maar geven ook inzicht in de hedendaagse geschiedenis.

Op 22 augustus 2018 publiceerde La Libre een reeks artikels over het geschiedenisonderricht van de kolonizering , dat in ons onderwijs blijkbaar niet aan bod komt, of tenminste opnieuw moet bekeken worden. Deze lacune leidt tot « een gewoon dom en kwaadaardig racisme ».

Deze krant gebruikte daarvoor de titel « Congo, vergeten in onze geschiedenislessen » !

© Moulinsart 2018

Men kan er niet aan twijfelen dat dit avontuur getekend is door de periode. Maar het blijft een fundamenteel element in onze geschiedenis.

Hergé heeft trouwens zelf de historische zwakte van zijn verhaal toegegeven.

"...het was zo dat ik de vooroordelen van het burgerlijk milieu waarin ik opgroeide heb overgenomen ... Het was in 1930. Ik wist van dit land maar wat de mensen er toen over vertelden.... En zo heb ik die Afrikanen getekend volgens die criteria, in de zuiver paternalistische geest die in die tijd in België heerste." in, SADOUL, Numa, Entretiens avec Hergé, Doornik , Casterman, 1989, p.74.

Kuifje is eenvoudigweg een menselijke held, met zijn jeugdige zwakte, en een humanisme dat hij kon verwerven tijdens zijn aventuren en door open te staan voor de wereld…

Wij laten het slotwoord over het begin van de reeks over Congo aan Hubert Védrine :

« Kuifje in Congo. de aanvallen tegen dit album zijn zinloos. De vorm van racisme die Hergé toont, was wat iedereen toen dacht. Men veroordeelt vandaag toestanden van vroeger zonder ze te begrijpen. En, op Kuifje na, zijn alle blanken in dit verhaal slechterikken.

http://www.leparisien.fr/societe/hubert-vedrine-je-trouve-victor-hugo-pompeux-03-11-2018-7931520.php

Lees of herlees :

Het losgeld van glorie

http://fr.tintin.com/news/index/rub/0/id/3593/0/la-rancon-de-la-gloire

Kuifje in Congo : de mening van de Franse minister van Cultuur.

http://fr.tintin.com/news/index/rub/0/id/772/0/tintin-au-congo-l-avis-du-ministre-de-la-culture-francais

Kuifje opsluiten !

https://fr.tintin.com/news/index/rub/0/id/3899/0/tintin-tais-toi

Volgende aflevering : Congo - vocabulaire vraag

Choisissez un pseudo
Entrez votre email
Entrez un mot de passe
Choisissez un pseudo entre 5 et 12 caratères.
Valider mon inscription
Dans quelques secondes vous allez recevoir un email de confirmation.
 
Vous pouvez dès à présent vous connecter avec vos identifiants.

OK