Met het Paasfeest

Dossier ~ vrijdag 10 april 2009
Illustration de couverture du petit "vingtième" (29 mars 1934)]

Met het Paasfeest is iets vreemds aan de hand.

Een vreemde traditie

Met het Paasfeest is iets vreemds aan de hand. Zo wordt Goede Vrijdag maar heel zelden op exact dezelfde dag gevierd. Raar, want doorgaans wordt het overlijden van een historisch personage altijd op dezelfde datum herdacht. Met de dood van Christus is dat niet het geval ! Dat heeft o.m. te maken met het feit dat de datum van het Paasfeest, in de vierde eeuw, op een ietwat arbitraire manier werd vastgelegd, ook al omdat er geen precieze historische basis voor was. De datum voor het Paasfeest wordt bepaald op basis van het Joodse feest Pesach, dat de herinnering levendig houdt aan de uittocht, onder de leiding van Mozes, van de Joden uit Egypte, richting Israël.

Le Petit Vingtième 14 April 1938 (Links) - Le Petit Vingtième 25 Maart 1937 (Rechts)
Le Journal Tintin (Links) - Le Petit Vingtième 13 April 1933 (Rechts)
Le Journal Tintin (Links) - Le Petit Vingtième 09 April 1936 (Rechts)
Le Petit Vingtième 24 Maart 1931 (Links) - Pasen briefkaart (Rechts)
Quick en Flupke - Uittreksel uit Devaluatie

Een belangrijke maand

Volgens de Hebreeuwse kalender wordt Pesach gevierd tijdens de maand Nissan. Daarover schreef rabbijn Haïm Nisenbaum : "Voor mensen die aan hun toekomst  -  en dus aan de Geschiedenis  -  werken, is dat een erg belangrijke periode. Want dan zijn zij bezield met hoopvolle verwachtingen die ze in de praktijk willen omzetten, want geluk en vrijheid kunnen pas bewerkstelligd worden wanneer ze met anderen worden gedeeld." Ter gelegenheid van het Paasfeest bieden wij u enkele minder bekende tekeningen van Hergé aan, waarvan u hopelijk ten volle zult kunnen genieten. Alvast een vrolijk Pasen !

Choisissez un pseudo
Entrez votre email
Entrez un mot de passe
Choisissez un pseudo entre 5 et 12 caratères.
Valider mon inscription
Dans quelques secondes vous allez recevoir un email de confirmation.
 
Vous pouvez dès à présent vous connecter avec vos identifiants.

OK